Täkter

Kvällträsk

1:5, 1:11 - ligger 5km från Åsele tätort efter väg 557

Godkänt ballastmaterial för betongtillverkning

I lager: 0-2
  0-4
  0-6
  0-8
  8-16
  16-32
  Natursten
  Leksten

Risbäck

1:16 - ligger ca 2km hitom Risbäck efter väg 1052. Täkten är en kombinerad morän- och bergtäckt

I lager:  
Bärlager 0-30

Västernoret

1:8, 1:22 - ligger ca 6,5km från Åsele tätort mot Sörnoret

I lager:  
Slitlager 0-18
Bärlager 0-30
Förstärkningslager 0-70
  0-150
  8-16
  16-32