Verksamhet

De verksamheter som företaget sysslar med är:

  • Vägbyggnader
  • Golfbanebyggnationer
  • Vägunderhåll
  • Vägförbättringar
  • Senaste projekt:

  • Markentreprenad, Åsele Storberget Vindkraft